REPAIRED PLACE

REPAIRED PLACE
รับซ่อมทั่วไป

บริการรับซ่อมของใช้หรือต่อเติมในบ้านทั่วไป  

บริการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ที่มีบริการให้เลือกมากกว่า 2000 บริการ งานประปา งานไฟฟ้า งานกระเบื้อง งานหลังคาและอีกมากมาย พร้อมกับช่างฝีมือคุณภาพและราคามาตรฐาน
บริการรับเหมาต่อเติม ช่างซ่อมแซมบ้านเดลิเวอรี่ delivery รับซ่อมแซมทั่วไป ไฟฟ้า ซ่อมแซม รับงานซ่อมหลังคา งานซ่อมฝ้าเพดาน งานระบบไฟฟ้า งานประปา งานแอร์

ติดต่อเราด่วน

***บริการ รับซ่อมทั่วไปทุกอย่าง มีปร​ะเมินราคาก่อนซ่อม บริการทันใจ ในราคากันเอง***
             
                                                         ผลงานของเรา

ประเมินราคาฟรี

รับซ่อมผนังแตกร้าว งานทาสี งานฝ้าเพดาน

งานกั้นผนังเบา งานซ่อมบันไดไม้ งานซ่อมเฟอร์นิเจอร์ build in งานติดตั้งบัวพื้น งานติดตั้งแผ่น laminate งานซ่อมประตูรั้วบ้าน งานซ่อมหลังคารั่วงานระบบไฟฟ้า งานประปา และงานเแอร์ ครบวงจรทีมงานมืออาชีพ

ประเภทงาน

รับซ่อมผนังแตกร้าว งานทาสี งานฝ้าเพดาน งานกั้นผนังเบา งานซ่อมบันไดไม้ งานซ่อมเฟอร์นิเจอร์ build in งานติดตั้งบัวพื้น งานติดตั้งแผ่น laminate งานซ่อมประตูรั้วบ้าน งานซ่อมหลังคารั่วงานระบบไฟฟ้า งานประปา และงานเแอร์ ครบวงจร

ประเมินราคาฟรี

รับซ่อมหลังคารั่ว งานเปลี่ยนแผ่นวัสดุปูหลังคา

 งานทาสีโครงหลังคา งานซ่อมโครงเหล็กหลังคา รับเปลี่ยนบัวพื้น ซ่อมบันไดไม้ ซ่อมเฟอร์นอเจอร์ build in งานระบบไฟฟ้า งานประปา งานแอร์ งานทาสี

ประเภทงาน

รับซ่อมหลังคารั่ว งานเปลี่ยนแผ่นวัสดุปูหลังคา งานทากันซึม งานทาสีหลัคา งานทาสีโครงหลังคา งานซ่อมโครงเหล็กหลังคา รับเปลี่ยนบัวพื้น ซ่อมบันไดไม้ ซ่อมเฟอร์นอเจอร์ build in งานระบบไฟฟ้า งานประปา งานแอร์ งานทาสี งานฝ้าเพดาน และงานกั้นผนังเบา ครบวงจร ทีมงานมืออาชีพ

ประเมินราคาฟรี

รับซ่อมสีเฟอร์นิเจอร์ build in ครบวงจร

ประเภทงาน

รับซ่อมสี ทำสี ติดตั้งแผ่น laminate เฟอร์นิเจอร์ build in งานซ่อมบันไดไม้ งานทำฝ้าเพดาน งานกั้นผนังเบา งานซ่อมผนังแตกร้าว งานติดตั้งสุขภัณฑ์ งานระบบไฟฟ้า งานประปา และงานแอร์ ครบวงจร

ประเมินราคาฟรี

ติดต่อเรา
REPAIRED PLACE

ที่อยู่

82 หมู่ 8 ถ. เทพารักษ์ ตำบล บางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540

เบอร์โทรติดต่อ

0875091510

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.